EN

KONSULTACIJE

Naši stručnjaci su članovi svetskih stručnih udruženja, i licencirani su od strane profesionalnih udruženja Republike Srbije i BiH. Naše stručno znanje pokriva oblasti:

PROCES U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

KRITIČNI TEHNIČKI SISTEMI U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

SPECIFIČNE MAŠINSKE INSTALACIJE U INDUSTRIJI

Zajedno sa partner kompanijama, Altera je sposobna da ponudi i rešenja po sistemu "ključ u ruke". Naš profesionalni cilj je dugoročna, partnerska saradnja sa klijentima.
Osnova svakog novog projekta je orijentacija ka budućnosti i visokim standardima koji obezbeđuju prostor na tržištu. Garancija kvaliteta su tehnička stručnost, posvećenost cilju i naše reference.