EN

PROJEKTOVANJE

Altera je specijalizovana za projektovanje, izvođenje i validaciju sistema čistih soba, kao i samih sistema za ventilaciju i klimatizaciju - HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning).

detaljnije

ČISTE SOBE

Čista soba predstavlja okruženje, obično korišćenjo u proizvodnji i razvoju, sa malim sadržajem zagađivača poput prašine, čestica aerosol i hemijskih isparenja.

detaljnije

KONSULTACIJE

Naši stručnjaci su članovi svetskih stručnih udruženja, i licencirani su od strane profesionalnih udruženja BiH i Republike Srbije.

detaljnije

SERVIS

Prepoznajući važnost servisa, kontinuirano razvijamo i ovaj segment, tako da klijentima možemo ponuditi kvalitetan servis i podršku.

detaljnije

VIŠE O NAMA

U korak sa vremenom

BITI LIDER U PRUŽANJU INOVATIVNIH INDUSTRIJSKIH REŠENJA U REGIONU

Koristeći napredne tehnologije i inovativna inženjerska rešenja, našim klijentima nudimo usluge u oblastima savetovanja, distribucije, te projektovanja i izvođenja industrijskih sistema po principu ključ u ruke. Zajedno sa našim partnerima, svakodnevno radimo na poboljšanju kvaliteta naših usluga, prvenstveno na zadovoljstvo klijenata.

PROJEKTOVANJE

po najmodernijim standardima.

TEHNOLOGIJA

poslednje generacije.

NAJSAVREMENIJI

mehanički sistemi.

KONSULTANTSKE USLUGE

Naši stručnjaci su članovi svetskih stručnih udruženja, i licencirani su od strane profesionalnih udruženja BiH i Republike Srbije. Naše stručno znanje pokriva oblasti:
 • Procesi u farmaceutskoj industriji
  • sterilni procesi
  • oralni i topikalni preparati
  • medicinska sredstva
  • mikrobiološke i fizičko-hemijske laboratorije
 • Kritični tehnički sistemi u farmaceutskoj industriji
  • CLEAN ROOM tehnologija uopšte
  • termotehničke instalacije
  • proizvodnja i distribucija farmaceutske vode
 • Specifične mašinske instalacije u industriji

INŽENJERING, IZVOĐENJE I NADZOR

Altera je specijalizovana za projektovanje, izvođenje i validaciju sistema čistih soba, kao i samih sistema za ventilaciju i klimatizaciju - HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning).
Naša znanja i iskustva pokrivaju sledeće aplikacije čistih soba:
 • proizvodni prostori u farmaciji
 • operacione sale i izolacione sobe
 • aseptični prostori u farmaceutskoj industriji
 • biološke laboratorije
 • HVAC sistemi u industriji
 • sistemi regulacije vlage
 • sistemi proizvodnje i distribucije komprimovanog vazduha
Po izgradnji, vrši se dokazivanje odnosno validacija sistema čistih soba, odnosno vrši se ispitivanje svih parametara i generiše kvalifikaciona dokumentacija.

PRODAJA OPREME I REZERVNIH DELOVA

Altera je zastupnik prvoklasnih evropskih proizvođača opreme za farmaceutsku industriju.
 • FETTE GMBH - mašine za tabletiranje (tablet prese) i alati za tablet prese
 • LAETUS GMBH - sistemi za procesnu kontrolu pakovanja (za prostor bivše Jugoslavije)
 • LB BOHLE GMBH - oprema za proizvodnju čvrstih formi lekova

SERVIS I PODRŠKA

Prepoznajući važnost servisa, kontinuirano razvijamo i ovaj segment, tako da klijentima možemo ponuditi kvalitetan servis i podršku.
Usluge servisa i podrške obuhvataju:
 • obuku osoblja
 • stručnu podršku
 • kvalifikaciju mašina i uređaja
 • utvrđivanje, klasifikaciju i otklanjanje kvarova
 • podešavanje parametara mašina i uređaja
 • kalibraciju mašina za tabletiranje FETTE
 • nabavka rezervnih dielova i formata
Usluge servisa obuhvataju:
 • redovan servis kompresora vazduha i sušača komprimovanog vazduha
 • nabavku rezervnih i potrošnih delova i materijala
Altera je ovlaštena za servis i tehničku podršku od strane proizvođača FETTE i Laetus. Takođe nudimo održavanje kompresorske tehnike proizvođača Atlas Copco.
ruf
atlas copco
airprotech
fette
parker
lb bohle
leatus
comas
convel
Seibu Giken DST AB